Sobre la Teràpia Gestalt

La gent ve a teràpia i el que més sorprèn és la manera en la qual aquesta es dóna. Sense consells, Sense judicis ni pautes. De manera gairebé automàtica esperen que els diguis "què han de fer" per solucionar o per sortir del problema en què es veuen embolicats. Creuen que és com anar al metge on se'ls fa un diagnostic i se'ls recepta un fàrmac. No, la teràpia Gestalt no ofereix aquesta metodologia, vàlida òbviamente per a aquell que sí ho vulgui. La teràpia gestalt, de la mà del professional que l'ofereix, aporta i afavoreix aquesta actitud en la qual el client descobreix, per si mateix, tot el potencial que posseeix per fer front al que li està succeint en aquest moment. Descobreixen que posseeixen les eines necessàries per sobreposar-se al seu sofriment, genera aquesta confiança que és vital i indispensable per al creixement personal que vénen anhelant. Aprenen que el seu mateix suport és el que els permet estar de manera saludable en la vida. Aprenen que han viscut i crescut de manera automàtica seguint els mandats familiars o socials sense qüestionar-se si aquests són vàlids, adequats o saludables. Aprenen que el que els succeeix a nivell emocional, mental o corporal és vàlid i que a més, si volen, poden transformar-ho en funció de les seves necesidaded. Aprenen que ser vulnerables, febles o forts és "normal" i és reconèixer-se tal qual són. Aprenen que no existeix transformació i creixement sense viure i transitar la por al canvi, sense viure i per tant experienciar l'enfrontar-se als seus majors fantasmes. I que acceptar-se és l'única manera de sentir que van cap a l'adreça correcta sense un final, sinó que el procés és unicamente el camí.

Objectiu: Ampliar consciència sobre un mateix i així assumir més responsabilitat sobre la seva actitud personal. Aconseguir el sentiment de si mateix, sentir-se a si mateix en l'aquí i ara del que va emergint.

Com? De manera fenomenológica, o sigui, es basa en l'observació de les situacions, la qual cosa succeeix en cada situació i això només és possible en l'aquí i ara.

Per a quines persones és recomanable la teràpia Gestalt?

Com que és una teràpia basada en l'experiència i l'autoconeixement, tots i totes es poden beneficiar i enriquir d'aquesta tècnica i creixement personal. Així que tot aquell o aquella que es troba en un moment donat en conflicte, sumit en una crisi personal o de parella, en un dol, estrès, ansietat, ruptura sentimental o de qualsevol altra índole, o simplement per conèixer-se i desenvolupar-se, pot iniciar-se amb la Teràpia Gestalt.

No és recomanable per a totes aquelles persones diagnosticades d'alguna patologia o en medicació que sí que requereixen millor un seguiment psiquiàtric.

Aquel con la vocación de curar almas, no se apoya en teorías ni técnicas sino en su experiencia personal del camino interior y de su creatividad. Cuando el terapeuta ha madurado lo suficiente, la ayuda le llega al paciente a través del simple encuentro.             Claudio Naranjo

Ah! si desitges saber una mica més pots entrar en www.aetg.es