Sobre la Bioenergètica.

La bioenergètica que apliquem es basa en l'anàlisi del Caràcter de Reich la idea fonamental del qual és que el caràcter del pacient es converteix en la seva principal resistència, una estructura rígida que es repeteix una vegada i una altra com a reacció i a la qual ens identifiquem amb tanta força que deixem de SER para només ser aquestes
defenses.

Observem que el COM té major importància que el relatat pel pacient, la manera d'expressió, no menteix mai. Reich en la seva obra “Anàlisi del caràcter” denomina a aquestes manifestacions del com sempre corporal, “cuirassa caracterial”.Reich descriu la salut com la capacitat de lliurar-se sense inhibicions ni bloquejos, en oposició a l'angoixa i a l'espasme afecta la relació completa de l'individu aconsegueixo mateix i amb l'altre. En definitiva, la salut és, la capacitat d'amar. 

La teràpia consisteix a dissoldre la cuirassa i fer que tornin a circular les emocions que s'hi havien solidificat, fer que allò que és rígid pugui ser emmotllable restaurant la capacitat de ser espontani i no des del canvi d'una estructura per una altra, sinó, des del nostre autoconeixement fer ús o no d'aquesta capacitat defensiva. Com deia Gurdjieff, quan una màquina es coneix a si mateixa es fa responsable dels seus actes i ja no pot dir-se màquina